Grenseveien 74

Detaljer

Oppdragsgiver: Ragde Eiendom AS

Type bygg: Næringsbygg – Treningssenter og Bilforretning

Luftmengde: 14.000 m3/h

Ferdigstilles: Mars 2019