HTH Ensjø – Rehab. kontorer og butikk

Detaljer

Oppdragsgiver: HTH Ensjø

Byggeier: Ragde Eiendom AS

Hovedentreprenør: Aspira AS

Type bygg: Kontorer og butikk

Luftmengde: 8.000 m3/h

Ferdigstilles: Våren 2019