Avlutning av prøvedrift på Bakås skole

Ett og et halvt år etter at anlegget på Bakås skole ble installert og satt i drift avsluttes nå prøvedriften.
Avlutning av prøvedrift på Bakås skole

Driftsleder Jon Buer er godt fornøyd med anleggene. "Jeg er svært godt fornøyd med anleggene og med oppfølgingen jeg har fått fra Proterm i perioden fra anleggene ble satt i drift og frem til i dag", forteller han.

Proterm har i løpet av prøvedriftsperioden sørget for at feil på alt fra VAV-spjeld og brannspjeld, til aggregater fortløpende har blitt tatt tak i. Det har i dette prosjektet vært noen spesielle utfordringer med lydavgivelse fra de tekniske anleggene, som har blitt viet spesielt mye oppmerksomhet i prøvedriftsfasen. Prosjektleder og Daglig leder i Proterm sier at dette ikke er en ukjent utfordring ved gjennomføring av skoleprosjekter for Oslobygg KF og Utdanningsetaten. «Selv om man prosjekterer og bygger for å unngå slike utfordringer ved overlevering av prosjektet, så er kravene til lydnivå tøffe, spesielt i spesialrom som musikkrom og lydstudio. Det ble viet mye tid på optimalisering av de tekniske anleggene i prøvedriftsfasen i dette prosjektet. I et rehab-prosjekt som dette så er det ikke alltid tilstrekkelig med plass til de tekniske anleggene for optimale driftsforhold, noe som er vanskelig å se det fulle omfanget av før anleggene er i drift og prøvedriften er i gang. Det er ekstra hyggelig å høre at driftsleder og brukere på skolen er godt fornøyd med resultatet, når optimalisering nå er gjort,  og anleggene nå har vært i drift i ett og et halvt år».

Proterm har i løpet av prøvedriftsperioden også utført service og vedlikehold på ventilasjonssystemene, og de håper og tror på at Oslobygg KF også ønsker å benytte seg av dem på service og vedlikehold på ventilasjonssystemene i tiden som kommer.