Ventilasjonsløsning for Bakås Skole

Bakås Skole har nylig gjennomgått en omfattende rehabilitering og nybygging, og som en del av oppgraderingen ble Proterm valgt som leverandør av ventilasjonsløsninger. De nye ventilasjonsløsningene som ble installert har en samlet luftmengde på 70.000 m3/h, og sørger for et stabilt og godt inneklima for både elever, lærere og øvrige ansatte ved skolen.
Ventilasjonsløsning for Bakås Skole

Alle anlegg er behovsstyrt og vil sørge for at det til enhver tid er riktig luftmengde basert på lufttemperaturen og antall brukere i de forskjellige rommene. Dette vil gi skolen store energibesparelser på lang sikt. 

Prosjektet ble ferdigstilt våren 2022.

Se bilder og mer info om prosjektet her