Energi

Visste du at... 

  • en halvering av luftmengden i ditt ventilasjonssystem kan føre til opp mot 80% redusert energibruk til viftedrift? 
  • redusert luftmengde ofte også fører til økt virkningsgrad i varmegjenvinner og redusert behov for etteroppvarming av luften?
  • et godt innregulert og innstilt kjøleanlegg vil ha vesentlig forbedret levetid?  

Hvordan dine tekniske anlegg er bygget opp og driftes, kan i stor grad påvirke hva du har i årlige drift og vedlikeholdskostnader, samt energikostnader. Vi i Proterm kan bistå deg med kartlegge dette. 

Vi tilbyr

  • Energivurdering av tekniske anlegg - ventilasjon og kjøleanlegg
  • Investeringsanalyse for foreslåtte tiltak
  • Prosjektering, utførelse og serviceavtale 

 

Ønsker du en energivurdering av dine tekniske anlegg?
Kontakt Petter Aalerud på mobil 932 91 365 eller petter@proterm.no