HVEM ER VI?

 • Ventilasjonsentreprenør med egen serviceavdeling lokalisert på Økern i Oslo
 • Blant de beste på Østlandet hva gjelder kjøletekniske utfordringer
 • Vedlikehold av klimakjøling, ventilasjon, varme, og alt av luftteknisk utstyr
 • Etablert i 1976, og drevet solid siden den gang
 • Sentralt Godkjent med tiltaksklasse 3
 • Registrert i StartBank, med lav risiko
 • AAA-rating
 • F-gass sertifisert bedrift og ansatte
 • Høy kompetanse og interesse, og positive å jobbe med
 • Flinke prosjektledere, utførende, og underleverandører (der det er nødvendig)
 • Prosjekter opp til 15-20M er vår komfortsone per i dag (og alt under)
 • Solide og dedikerte eiere med et langt perspektiv

Vi er opptatte av å levere god kvalitet til riktig pris!