Prosjekt og entreprise

Proterm behandler oppdrag innen nyinstallasjon og rehabilitering av ventilasjons-, kjøle- og varmeanlegg.

  • Prosjekterende av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i Tiltaksklasse 3
  • Prosjekterende av Varme- og kuldeinstallasjoner i Tiltaksklasse 2
  • Utførende av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i Tiltaksklasse 3
  • Utførende av Varme- og kuldeinstallasjoner i Tiltaksklasse 3
 
  • Energivurdering av ventilasjonsanlegg

For forespørsler og anbud, vennligst kontakt Nicolas A. Wærenskjold på mobil 97113399 eller mail.

Kontakt oss