Abbott Rapide Diagnostics

Detaljer

Oppdragsgiver: Abbott R. D.

Hovedentreprenør: Proterm AS

Type bygg: Lager og logistikk

Type arbeid: Etablering av ventilasjon-, varme- og kjøleløsning

Luftmengde: 23.000 m3/h

Kjøling/varme: 145 kW / 145kW

Ferdigstilt: Høst/vinter 2020