Bakås Skole Ellingsrud

Detaljer

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Hovedentreprenør: Seby AS (Veidekke Bygg AS)

Type bygg: Barne- og ungdomsskole

Type arbeid: Rehabilitering og nybygg

Luftmengde: 70.000 m3/h

Ferdigstilt: Våren 2022