Circle K Kongsberg E134

Detaljer

Oppdragsgiver: Circle K Norway AS

Hovedentreprenør: NCC

Type bygg: Bensinstasjon

Type arbeid: Nybygg

Luftmengde: 10.000 m3/h

Ferdigstilt: Påske 2021