DPS Mortensrud

Detaljer

Oppdragsgiver: OBOS

Hovedentreprenør: Wener AS

Type bygg: Sykehus

Luftmengde: 12.000 m3/h

Ferdigstilt: Våren 2021