Dynea Lillestrøm

Detaljer

Oppdragsgiver: Dynea AS

Type bygg: Kontorbygg

Luftmengde: 22.000 m3/h (3 x 4.500 m3/h + 1 x 8.500 m3/h)

Ferdigstilles: Våren 2019