Emma Hjorth Gjestehus

Detaljer

Oppdragsgiver: Bærum Kommune

Hovedentreprenør: KF Entreprenør AS

Type bygg: Gjestehus – Helse og omsorg

Type arbeid: Rehabilitering

Luftmengde: 10.000 m3/h

Ferdigstilt: Våren 2021