Esso Kjellerholen

Detaljer

Oppdragsgiver: Certas Energy Norway / Quant Norway

Hovedentreprenør: Proterm AS

Type bygg: Næringsbygg – Bensinstasjon

Luftmengde: 9.000 m3/h

Ferdigstilt: Våren 2020