Evo Fitness Nannestad

Detaljer

Oppdragsgiver: Håndverkeriet AS og Ricko Eiendom AS

Type bygg: Treningssenter

Luftmengde: 10.500 m3/h

Ferdigstilles: Januar 2019