Felleskjøpet

Detaljer

Oppdragsgiver: NCC / Felleskjøpet

Type bygg: Næringsbygg/hagesenter

Luftmengde: 12.000 m3/h

Ferdigstilt: Høsten 2018