Carusel Eiendom AS

Detaljer

Oppdragsgiver: Carusel Eiendom AS

Adresse: Frognerveien 58, Oslo

Type bygg: Restaurant og bespisning

Luftmengde: 11.000 m3/h

Ferdigstilles: Sommer 2019