Ragde Eiendom AS

Ragde Eiendom AS

Detaljer

Oppdragsgiver: Ragde Eiendom AS

Adresse: Grenseveien 74

Type bygg: Næringsbygg – Treningssenter og Bilforretning

Luftmengde: 14.000 m3/h

Ferdigstilles: Mars 2019