Iron Mountain Norge AS

Detaljer

Oppdragsgiver: Iron Mountain / Osborn Associates Ltd

Type bygg: Lager og logistikk

Type aggregat: Ventilasjons-aggregat med integrert varmepumpe

Luftmengde: 7.300 m3/h

Ferdigstilles: Sommer 2019