Life Technologies AS

Detaljer

Oppdragsgiver: Life Technologies AS

Type bygg: Næringsbygg/laboratorium

Luftmengde: 16.000 m3/h

Ferdigstilt: Våren 2017