Nord-Kran AS

Detaljer

Oppdragsgiver: Nord-Kran AS

Adresse: Industriveien 5, Skytta

Type bygg: Kontorer og verksted

Type aggregat: Ventilasjonsaggregater m/u integrert kjøling

Luftmengde: 17.000 m3/h

Ferdigstilles: Høsten 2019