Nordic Padel Økern

Detaljer

Oppdragsgiver: Ragde Eiendom AS

Hovedentreprenør: Byggmester Neteland

Type bygg: Konvertering av Industribygg til Idrettshall

Type arbeid: Rehabilitering

Luftmengde: 34.000 m3/h

Kjøling: 220 kW

Ferdigstilt: Våren 2021