Nordvik & Partners – St. Hanshaugen

Detaljer

Oppdragsgiver: Nordvik & Partners St. Hanshaugen

Hovedentreprenør: Flyt Entreprenør

Type arbeid: Rehabilitering – luftfordeling og kjøling

Ferdigstilt: Desember 2020