Norlights International School Oslo

Detaljer

Oppdragsgiver: Ragde Eiendom AS

Hovedentreprenør: BES AS

Type bygg: Skole og undervisning

Type arbeid: Rehabilitering

Luftmengde: 40.000 m3/h

Ferdigstilt: Sommeren 2021