Rådhusgata 28 – Eiendomsspar

Detaljer

Oppdragsgiver: Eiendomsspar AS

Hovedentreprenør: Proterm AS

Type bygg: Kontor

Type arbeid: Rehabilitering

Luftmengde: 5.500 m3/h

Ferdigstilt: Høst/vinter 2020