Ragde Eiendom AS

Ragde Eiendom AS

Detaljer

Oppdragsgiver: Ragde Eiendom AS

Adresse: Ryggeveien 96

Type bygg: Næringsbygg – Skole og kontor

Luftmengde: 15.000 m3/h med integrert varmepumpe

Ferdigstilles: Høsten 2019