Risløkkfaret 6 – Eneboliger

Detaljer

Oppdragsgiver: HIBAS AS

Hovedentreprenør: HIBAS AS

Type bygg: Leiligheter med garasjekjeller, samt brannventilasjon

Type arbeid: Nybygg

Luftmengde: 4 stk eneboliger med garasjekjeller

Ferdigstilt: 2021