Shell ST1 Vige

Detaljer

Oppdragsgiver: ST1 Norway

Hovedentreprenør: Proterm AS

Type bygg: Næringsbygg – Bensinstasjon

Luftmengde: 9.000 m3/h – Korrosjonsbehandlet anlegg

Ferdigstilt: Sommeren 2020