Skathol Råholt AS

Skathol Råholt AS

Detaljer

Oppdragsgiver: Skathol Råholt AS

Adresse: Gladbakkveien 2, Råholt

Hovedentreprenør: Håndverkeriet AS

Type bygg: Næringsbygg – Legesenter og varehandel

Type aggregat: Ventilasjonsaggregater med integrert kjøling

Luftmengde: 13.000 m3/h

Ferdigstilles: Høst 2019