Sporveien – Skullerud Drift

Detaljer

Oppdragsgiver: Oslo Sporveier

Totalentreprenør: NCC

Type bygg: Slamdeponi / Vaskehall

Luftmengde: 7.000 m3/h

Ferdigstilles: Våren 2019