ST1 Shell – 4 stasjoner

ST1 Shell

Detaljer

Oppdragsgiver: ST1 Shell

Type bygg: Bensinstasjoner (Bårdshaug, Kolbotn, Sollibrua og Vinger)

Type aggregat: Varmepumpeaggregat

Luftmengde: 8.500 m3/h per stasjon.

Ferdigstilles: Vår og sommer 2019