Triaden Storsenter

Detaljer

Oppdragsgiver: Olav Thon Gruppen

Type bygg: Næringsbygg / Kjøpesenter

Kjølekapasitet: Lennox Neosys – 640 kW

Ferdigstilt: 2016