Optimalisering av inneklima, lavere driftskostnader og økt levetid på de tekniske installasjonene er det vi i Proterm forbinder med god service. For vår serviceavdeling er det overordnede målet at våre kunder skal føle seg ivaretatt, og at de skal få gode tilbakemeldinger fra sine leietakere på inneklimaet. Uansett om det er rutinemessig vedlikehold eller akutte reparasjoner, kan du stole på oss.

Service

Ventilasjonsservice 

Visste du at ventilasjonssystemene er noen av de mest energikrevende tekniske anleggene i bygget? Da blir det ekstra viktig med god og regelmessig service, både for inneklimaet og energiregnskapets skyld. 

Våre teknikere har omfattende kunnskap om ulike ventilasjonssystemer. Med regelmessig service fra oss kan du være trygg på at dine ventilasjonssystemer virker som de skal, og du vil få gode råd på veien om hvordan du kan forlenge levetiden og redusere energibruken. 

 

Kjøleservice 

Et velfungerende kjøleanlegg er alfa og omega for å oppnå rett temperatur og inneklima. Et kjøleanlegg ute av drift kan for enkelte bety store materielle skader på varer som krever en viss temperatur. Feil innstillinger og manglende ettersyn kan både øke driftskostnadene, og redusere levetiden på det tekniske utstyret vesentlig. Men andre ord er forebyggende vedlikehold svært viktig for at kjøleanleggene fungerer optimalt og lever lengst mulig.

Proterm er en lærebedrift for kulde- og varmepumpefaget, og faglig stolthet står sterkt hos oss. Kuldemedier er i stadig utvikling, og frem mot 2030 skal andel kuldemedier med høy CO2-ekvivalent reduseres betraktelig. Proterm er en kategori 1 F-gass sertifisert bedrift med F-gass sertifiserte ansatte, og vi sørger for at dine kjøleanlegg hånteres av rett personell med rett kompetanse.

 

Ring oss eller send oss gjerne en forespørsel om du har behov for et enkeltstående servicebesøk eller en fast, årlig avtale på dine ventilasjons- og kjøleanlegg. 

 

Sende forespørsel eller bestille service?
Kontakt Ronny Grønlund på mobil 23 24 54 00 eller service@proterm.no